REGULAMIN

Kwiaciarnia internetowa 4kwiaty.pl, zwana dalej Kwiaciarnią, prowadzona jest przez mistrza florystyki Joannę Ocicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Joanna Ocicka 4 kwiaty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 14 m 45, o numerach NIP 5821265788 oraz REGON 141122797.

 

1. Warunki zamówienia i dostawy kwiatów.
1. 1. Zamówienia na dostawę bukietów i koszy z kwiatami przyjmowane są drogą elektroniczną oraz przez telefon. Zamówienia dekoracji ślubnych oraz na wykonanie innych aranżacji roślinnych można uzgadniać także osobiście, a na życzenie klienta spisywana jest umowa.
1. 2. Dostawa kwiatów jest realizowana na terenie miasta stołecznego Warszawy w godzinach od 6.00 do 22.00. Dostawę do innych miejscowości Kwiaciarnia może zrealizować w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów transportu i warunków dostawy.
1. 3. Zamówienia na sobotę i niedzielę przyjmowane są najpóźniej do godziny 20.00 w piątek.
1. 4. Zamówienia na dni świąteczne, przyjmowane są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym warunków dostawy, nie później niż na 48 godzin przed świętem.
1. 5. Bukiety i kosze kwiatów w dni robocze standardowo doręczane są w 24 godziny od potwierdzonego opłacenia zamówienia, szybsze dostarczenie kwiatów możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w miarę możliwości logistycznych kwiaciarni. Przyjmujemy również zamówienia w terminach wcześniejszych jednak rezygnacja Klienta z zamówienia możliwa jest wtedy najpóźniej na 24 godziny przed dostawą.
1. 6. Kwiaty dostarczane są na podaną godzinę z możliwością półgodzinnego odstępu czasowego. Kwiaciarnia może dostarczyć przesyłkę dokładnie na podaną godzinę po indywidualnych ustaleniach z zamawiającym. W związku z ograniczonymi możliwościami logistycznymi Kwiaciarni ten punkt regulaminu nie obowiązuje w dniach: 8 marca, 14 lutego, 26 maja i 24 grudnia.
1. 7. Pozostałe dekoracje roślinne dostarczane są zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientem.
1. 8. Na życzenie Klienta, może zostać przesłane na adres e-mail, zdjęcie dostarczonej kompozycji.
1. 9. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania błędnych danych przez nadawcę lub braku płatności za złożone zamówienie.
1.10. W przypadku nieobecności odbiorcy przesyłki pod podanym adresem, kwiaty mogą być pozostawione za pokwitowaniem w innym miejscu, np. u sąsiadów lub Ochrony, a w drzwiach adresata zostanie pozostawiona informacja gdzie kwiaty może odebrać. Jeżeli nadawca kwiatów pozostawił Kwiaciarni numer kontaktowy telefonu i będzie możliwość skontaktowania się z nim, to zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Jeżeli nie będzie możliwości pozostawienia kwiatów w bezpiecznym miejscu gwarantującym, że kwiaty zostaną odebrane przez adresata, zostanie pozostawiona informacja o próbie doręczenia kwiatów wraz z telefonicznym numerem kontaktowym Kwiaciarni. Jeżeli odbiorca nie zgłosi się po kwiaty w ciągu 24 godzin zamówienie zostanie uznane za zrealizowane.
1.11. W przypadku odmowy przyjęcia kwiatów przez adresata zamówienie będzie uznane za zrealizowane jednak nadawca, w ciągu 24 godzin może odebrać kwiaty osobiście.
2. Prezentowana oferta
2. 1. Kompozycje kwiatowe dostarczane przez Kwiaciarnię mogą się różnić poszczególnymi elementami od prezentowanych na zdjęciach zależnie od dostępności.
2.2. Zamawiający może sam opisać wygląd kompozycji kwiatowej jaką chciałby zamówić, a Kwiaciarnia dołoży wszelkich starań aby taki bukiet wykonać.
3. Formy płatności
3. 1. Walutą zamówienia jest PLN i ewentualne zwroty są dokonywane w tej walucie.
3. 2. Klient ma do wyboru następujące rodzaje płatności:
a) przelew bankowy wykonany z mbanku (bankowość detaliczna BRE Banku S.A.)
b) przelew bankowy, z innego banku niż mbank (jeżeli płatność została dokonana później niż na dwa dni robocze przed dostawą wymagane jest przesłanie e-mailem na adres Kwiaciarni potwierdzenia wykonania przelewu)
c) płatność poprzez bezpieczny system płatności internetowych „przelewy24” ( Poprzez ten system można dokonać błyskawicznego przelewu z polskich banków. Opłacenie zamówienia przez system „przelewy24” nie wymaga przesyłania do Kwiaciarni potwierdzenia wykonania przelewu)
d) przekaz pocztowy
e) przekaz Western Union
g) karta kredytowa poprzez serwis Allegro.
4. Reklamacje
4. 1. Reklamacje można składać na adres internetowy Kwiaciarni kontakt@4kwiaty.pl oraz pod numerem telefonu 22 427 91 44 lub pisemnie na podany powyżej adres.
4. 2. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 7 dni roboczych od daty ich przyjęcia.
4. 3. Właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać a wyniku sprzedazy produktów i usług Kwiaciarni jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie.
5. Prywatność klienta. RODO
5. 1. Kwiaciarnia internetowa 4kwiaty.pl nie udostępnia danych swoich klientów osobom trzecim.
5. 2. Wszystkie dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko w procesie realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833).
5. 3. Podanie danych osobowych przez klienta kwiaciarni jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
7. Regulamin określa zasady zakupów w kwiaciarni internetowej 4kwiaty.pl Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

© Wszystkie prawa zastrzeżone 4kwiaty.pl